ขอเชิญร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ

“การใช้งานโปรแกรม CAD/CAM ขั้นสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการออกแบบ, การแก้ไข และการผลิตแม่พิมพ์ สำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย”
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 @โรงแรม เมเปิ้ล บางนา กรุงเทพมหานคร
เวลา 9.00น. – 16.00น.
สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร 0 2748 6906-7 หรือ อีเมล์ support@wes.co.th
หรือสามารถ Download แบบฟอร์ม ตามลิงค์ด้านล่างนี้
www.wes.co.th (EN / TH)

บริษัท ไวส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2546 โดยมีความมุ่งหมายที่จะสนับสนุนงานด้านออกแบบ และงานด้านการผลิต เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตาหกรรม ทั้งด้านอากาศยาน ยานยนต์ และอุปโภคบริโภค, โดยมุ่งเน้นที่จะนำผลิตภัณฑ์ระดับ ไฮเอนด์ รวมถึงการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพอใจสูงสุด เราจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งด้านองค์ความรู้ การให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้สามารถดูแลลูกค้าให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราได้เต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด

Founded in 2003, WISE Engineering Service Co., Ltd. supplies engineering design and manufacturing solutions for the fast growing industries like Aero Space, Automotive Industries and Consumer Products. With high-end and innovative technology, our clients are earning the best benefits and satisfaction. That is the reason why we never stop developing our knowledge and personnel to have better skills and services. We always aim the most effective and valuable works for every client who give trust in us.