สถานที่ตั้ง / Address

อาคารบางนาทาวเวอร์ ยูนิต เอ, ชั้นที่ 16,  เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5  ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

Bangna Tower Unit A, 16th Floor, No.2/3 Moo14, Bangna-Trad Rd., KM.6.5  Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540

โทรศัพท์ / Tel. +66 2797 0739
แฟ็กซ์ / Fax. +66 2797 0701
Mobile: +66 81 921 5509
เวปไซต์ / Website: www.wes.co.th
อีเมล์ / Email: support@wes.co.th