Services

งานสแกน 3มิติ แบบระยะไกล (3D scanner : Long Length services)

เป็นงานสแกนระยะไกล เหมาะกับงานขนาดใหญ่ เช่น งานสแกนโบราณสถานเพื่อทำแบบสภาพปัจจุบันหรือแบบสันนิษฐาน, งานสแกนโครงสร้างอาคาร, งานสแกนพื้นที่ เพื่อทำแบบผังอาคาร และงานสแกน ท่อต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ เรือเดินสมุทร

งานวัดพร้อมการสแกน (3D Scanner : Industrial Parts)

เป็นงานสแกน 3 มิติ ชิ้นส่วนในอุสาหกรรม เช่น การสแกนแม่พิมพ์ต่างๆ งานสแกนชิ้นส่วนรถยนต์ หรือเครื่องจักรเพื่อทำการผลิต และการสแกนวัตถุโบราณ หรืองานปั้นต่างๆ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลอ้างอิง

งานสร้าง CAD จากการสแกน (Reverse Engineering)

งานสร้างผิวงานCAD (surface) จากข้อมูลการสแกน (stl) ของชิ้นส่วนอุตสาหกรรม ให้มีผิวเรียบ มีคุณภาพสูง มีความถูกต้องแม่นยำ เพื่อใช้ทำการผลิตต่อไป

การให้บริการเช่าเครื่องสแกน Rental Machine

เครื่องมือวัดแบบ แขนวัด3 มิติ พร้อมหัวเลเซอร์

รายละเอียดเครื่อง

  • Arm Model: FARO Platinum Arm 2.4 m.
  • Accuracy: 30 micron
  • Laser Model: FARO Laser (LLP) V3
  • Accuracy: 35 micron

เครื่องสแกน 3 มิติ แบบ ระยะไกล (Long Length)

รายละเอียดเครื่อง

  • Model: FARO Focus 3D X120
  • Accuracy: 2mm.@20m.